Địa chỉ: Xã Công Hải
 11/02/19  Thông báo  1579
Về việc cổ động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2019
 31/01/19  Thông báo  1635
Về việc thông báo Hội thi Aerobic cấp tiểu học
 22/01/19  Thông báo  1890
Về việc quản lý công tác dạy thêm, học  thêm
 10/01/19  Thông báo  2042
Về việc phân công chuẩn bị Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019
 08/01/19  Thông báo  2045
vv tham gia cuộc thi giao thông học đường
 24/12/18  Thông báo  1958
Về việc tuyên tuyền các ngày lễ năm 2019
 06/12/18  Thông báo  2021
Kế hoạch đảm bảo ANTT trong dịp Lễ, Tết